Een licht voor allen

Opdracht van de Heer in de tempel
overgenomen van: tongerlo.org

Vandaag klinkt de lofzang van Simeon bij de opdracht van Heer Jezus in de tempel:
‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israel.’

Veertig dagen na het Kerstfeest horen we het nog een keer: Jezus is gekomen voor ons heil, een stralend licht voor alle mensen en een glorie voor Gods volk. Dat Licht heeft ons veertig dagen lang beschenen. 40 staat ook voor een leven lang. Hij beschijnt ons, zet ons op de goede weg en licht ons bij waar we het spoor bijster raken.

Laat ons gaan, in Zijn voetspoor, in Zijn Licht, de weg van de Vrede!

Maria Lichtmis (2 februari)

Kaarsenwijding
Maria Lichtmis

Maria Lichtmis, oftewel: Opdracht van de Heer in de tempel. Na dit feest is de kersttijd echt voorbij. Op mijn eigen kamer laat ik mijn kerstgroepje (Maria, Jozef en Jezus in een kribbe) altijd staan tot na 2 februari. Dan komt er in de plaats van het groepje een klein kribje (alleen Jezus) als verwijzing naar het kerstmysterie. Ja, kerst is mijn favoriete feest. Ik houd van de liturgie van advent en kersttijd en het mysterie van Gods menswording bepaalt mede mijn leven nu. Voor mijn aardse leven is dit zo’n groot gebeuren dat de door de kerk voorgeschreven tijd om dit te overwegen en vieren voor mij gewoon te kort is…

Maria en Jozef dragen hun kind Jezus, het Licht dat in de wereld gekomen is, op aan God. De oude Simeon en Hannah begroeten Jezus in de tempel. Simeon roept uit: ‘Nu kunt Gij, Heer, volgens uw woord uw dienstknecht laten gaan in vrede, daar ik met eigen ogen heb aanschouwd uw heil, dat Gij onthult aan alle volken, de heidenen een openbarend licht, en heerlijkheid voor Israel uw volk.’ Simeon noemt Jezus ‘een openbarend licht voor de heidenen’ en nu hij dit licht gezien heeft kan hij in vrede heengaan. Maria heeft als moeder van de Heer dat licht ontvangen en gedragen in haar schoot. Nu draagt ze het, samen met haar man Jozef, op aan God de Vader.

Ook wij mogen Jezus ontvangen in de gaven van de eucharistie en het evangelie. Wij mogen Hem dragen en uitdragen, Hem als het ware ‘baren’, door te getuigen van het Licht dat Hij is en door dat Licht te laten schijnen daar waar het donker is. Er komt een lied in mij boven uit de Taize-traditie:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Dat lichtend vuur, dat eeuwig brandende vuur, daar zie ik Jezus in. Jezus wil het licht zijn in ons leven. Dat brengt mij bij nog zo’n mooi lied uit de Taize-traditie:

Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer.

Ik ben een gelukkig en dankbaar mens. Ik wens alle lezers van mijn blog dit geluk toe!

Zuster Marianne

p.s. Vanuit de traditie worden op het feest van Maria Lichtmis de kaarsen gewijd. Wij doen dit ieder jaar tijdens de vespers.