Hemelvaart en Pinksteren

Beate Heinen; Neue Schöpfung (Nieuwe Schepping) 1996

De Paastijd is de tijd van Pasen t/m de dag van Pinksteren. Pinksteren is de 50e dag van Pasen. Tien dagen voorafgaand aan Pinksteren, 40 dagen na Pasen, vieren we de Hemelvaart van de Heer.

Hemelvaart

In De Handelingen van de Apostelen wordt vermeld dat Jezus 40 dagen na zijn verrijzenis ten Hemel is opgevaren.

In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.  Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 1Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ (Hand. 11, 1-11)

Pinksteren

Op Pinksteren vieren we de zending van de Heilige Geest.

De Zeven Gaven van de Heilige Geest zijn: Wijsheid, Verstand, Raad, Sterkte, Wetenschap, Godsvrucht en de Vreze des Heren.

De  Twaalf Vruchten van de Heilige Geest, door Paulus opgesomd in zijn Galatenbrief, hoofdstuk 5:  Zachtmoedigheid, Lankmoedigheid, Getrouwheid, Bescheidenheid, Zelfbeheersing, Kuisheid, Liefde, Blijdschap, Vrede, Geduld, Rechtschapenheid, Welwillendheid.

De Pinkstersequentie die we met Pinksteren zingen, laat ons bidden en zingen om Gods Geest, Zijn gaven en vruchten:

Kom o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd, lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is, schijnt in onze duisternis, neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is gewond.
Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gave zevenvoud, ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s