Jezus Christus

Jezus Christus is mijn grootste inspiratiebron, en daarmee het Evangelie, zoals deze ons is overgeleverd.
Dagelijks lees ik het evangelie en stel ik mij de vraag: welke boodschap heeft God vandaag voor mij in dit Woord?
Clara van Assisi houdt haar medezuster en vriendin Agnes van Praag voor: Kijk iedere dag naar Hem, Jezus Christus, spiegel je in Hem om zo jezelf innerlijk en uiterlijk mooi te maken. (vrij vertaald naar de 4e brief van Clara aan Agnes vers 15-16)
Clara zelf heeft gedurende 40 jaar in het klooster van San Damiano naar het Kruis van San Damiano gekeken. En dagelijks hoorde zij het Woord in de liturgievieringen. Beiden waren voor haar vermoed ik spiegels waarin ze het gelaat van Christus ontmoette.

Wat zijn mijn spiegels? In de eerste plaats toch de Bijbel, bijzonder het nieuwe testament. Maar ook afbeeldingen uit de kunst, zoals de beelden van Toni Zenz, laten mij iets van Christus zien. Ook het samen met anderen lezen van het evangelie helpt mij om een helderder beeld te krijgen. En ook andere schrijvers van geestelijke literatuur, die mij zijn voorgegaan op de weg van de navolging, zij helpen mij: Clara en Franciscus, Augustinus en Dag Hammarskjöld, Dietrich Bonhoeffer en nog anderen. Zij wijzen mij de weg naar Christus of naar God, zoals ook Jezus zelf in Zijn evangelie altijd verwijst naar God de Vader.

Eigenschappen van Jezus die mij raken, die er voor mij uitspringen zijn:
– Zijn keuze voor de armen, voor hen die worden uitgesloten. Jezus sluit niemand uit.
– Zijn onmetelijke liefde voor God de Vader. Vanuit deze liefdesband ontvangt Jezus de kracht om zijn weg te gaan.
– Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de mensen met wie Hij zijn weg gaat, zijn broeders en zusters.
– Zijn vastberadenheid en trouw. Hij gaat door, ook als dit gevaar voor eigen leven met zich meebrengt. Hij geeft zijn leven helemaal, ten einde toe, is bereid te sterven voor de Goede Zaak, voor God’s Zaak.
– Hoe Hij het Kruis overwonnen heeft. Leven sterker dan de dood. Het Kruis van San Damiano is een overwinningskruis. De Heer heerst vanaf het Kruis (cf. PsalmFranc. 7). cropped-kruis-san-damiano-1.gifNaar het Kruis van San Damiano of een ander kruisbeeld kijken, het bidden van de lijdenspsalmen van Franciscus, het helpt mij om door het lijden en het kruis heen het leven te zien. Dit geloofsmysterie inspireert mij dagelijks en leert mij ook om te gaan met het lijden van nu, mijn eigen lijden, het lijden om mij heen, het grote lijden in de wereld.

Het zijn grote woorden die ik spreek. Dagelijks bid ik tot God, dat Hij het mij geven wil. Leven in navolging van Hem… wij moeten het doen, maar Hij moet het geven. Als wij het Hem vragen geeft Hij het!

Mijn naam, Marianne, komt van de doopnamen Maria en Johanna. Deze naam is mij dierbaar. Mijn ouders hebben mij deze naam gegeven. Ze wisten toen waarschijnlijk niet hoe blij ik later met deze naam zou zijn. Bij mijn inkleding en opname in de Orde van de Zusters Clarissen heb ik bewust deze naam weer ontvangen. Ik heb nog even overwogen een andere naam te kiezen, maar uiteindelijk koos de naam Marianne mij toch weer. Mijn naam verwijst naar Maria en Johannes, de moeder van de Heer en Zijn geliefde leerling. Zij stonden daar samen onder het kruis van hun Kind en Leraar. Maria en Johannes zijn niet gevlucht, zij zijn trouw gebleven tot aan het kruis. Dát hoop ik ook te zijn! Mijn naam draagt de opdracht, de oproep om trouw te blijven aan mijn Heer Jezus Christus. Tegelijkertijd is deze opdracht mijn diepste verlangen, mijn verlangen om trouw te blijven aan mijn Geliefde, Hem aan wie ik mijn leven geven wil helemaal, ten einde toe. Hoe? Door handen en voeten te geven aan Zijn evangelie op de plek waar ik leef, heel concreet in de gemeenschap waar ik leef, in de werkzaamheden die ik doe, in het er-zijn voor anderen. Hoe? Door mij dagelijks te spiegelen in Hem, mijn Geliefde, en mij met Hem te verbinden.  Vanuit die liefdesband ontvang ik de kracht en het leven om mijn weg te gaan, biddend en werkend, tot lof van God en tot heil van de wereld.

Een gedachte over “Jezus Christus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s