Downloads

Eerdere series van blogs, ter voorbereiding op kerstmis of pasen, zijn hier als pdf-boekjes te downloaden.

Adventmeditaties:

Wachtende zien wij uit…

Negen meditaties in de adventstijd (2018)

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis
In 2017 heb ik in de advent dagelijks een blog geschreven bij de bijbelteksten van de dag. In dit boekje zijn de teksten samengebracht. Ter bezinning in de adventstijd!

Adventsmeditaties (MvH)_Geheimen van de heilige nacht
In 2014 heb ik dit boek in de adventstijd gebruikt om mij voor te bereiden op het Kerstfeest, op die heilige nacht. De stukjes die ik er toen over publiceerde op mijn blog zijn hier samengebracht. Zo is er een klein meditatieboekje ontstaan te gebruiken voor de adventstijd.

Dromen met open ogen!
In 2010 preekte pastor Herwi Rikhof in de advent over de profeet Jesaja. Hij noemde Jesaja een ‘profeet die droomt met open ogen’. Als ik de tekst uit Jesaja weer lees, spreekt dit beeld mij aan. Voor iedere dag in de advent vind je een korte gedachte bij de eerste lezing van de dag. De eerste twee weken zijn dat lezingen uit Jesaja.

Veertigdagentijd (meditaties):

Op weg naar Pasen

In 2016 ben ik op weg naar Pasen gegaan met de 1e lezing van de dag. In dit boekje vind je deze lezing met een meditatie daarbij.

Onthulling; Veertigdagen op weg met de Apocalyps

In 2015 heb ik, op weg naar Pasen, het bijbelboek Apocalyps gelezen en bemediteerd. De stukjes die ik er toen over publiceerde op mijn blog zijn hier samengebracht. Zo is er een meditatieboekje ontstaan te gebruiken voor de veertigdagentijd of voor de bestudering van het boek Apocalyps.