De blijde boodschap kan alleen met tederheid worden gebracht

             2e week van de Advent

De komende week vervolgt het NBG leesrooster de lezing van de 1e brief aan de Tessalonicenzen.

1 Tess. 2, 1-12 (maandag)
‘U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. Onze oproep berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd – niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt. U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. God is onze getuige. We hebben ook niet geprobeerd de gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen. Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert. In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd. U kunt getuigen, en God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister.’ (NBV)

Paulus roept in herinnering hoe zij de blijde boodschap aan de mensen in Tessalonica hebben gebracht. De boodschap van God wordt gebracht met tederheid, niet dwingend maar vol liefde. En het vraagt inspanning en dat je iemand niet lastig valt – dat je zuiver leeft tussen de andere mensen. De boodschap van God wordt met liefde en vredevol gebracht. Dat is in de geschiedenis wel anders geweest (en in het heden ook). Ik moet hierbij denken aan een oude wijze broeder die mij zei: ‘Je hoeft alleen maar te getuigen. Overtuigen is niet nodig.’ Je kunt een ander niet tot de blijde boodschap verplichten, je kan wel getuigen en daarin een ander openen voor de blijde boodschap en dat Jezus ook voor hem of haar gekomen is.

1 Tess. 2, 13-20 (dinsdag)
‘Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft. Het is u vergaan, broeders en zusters, als Gods gemeenten in Judea die Christus Jezus toebehoren. U hebt even zwaar onder uw stadsgenoten geleden als zij onder de Joden. Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind, omdat ze ons beletten andere volken bekend te maken hoe ze kunnen worden gered. De maat van hun zonden raakt nu vol, en Gods veroordeling is ten volle over hen gekomen. Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd van u gescheiden zijn bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog niet uit het hart, en omdat we zo naar u verlangden hebben we ons alle moeite gegeven u te zien. We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen – ik, Paulus, niet in de laatste plaats –, maar Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde.’ (NBV)

Het gaat bij de blijde boodschap om het woord van God, niet om het woord van mensen. Dit woord vraagt ons helemaal, vraagt ook om volharding waar anderen ons omwille van ons geloof verachten en veroordelen. In sommige delen van de wereld is de vervolging van christenen nog sterk. Maar ook in ons land kunnen mensen spottend zeggen: dat je daar nog in gelooft? Alsof dat iets is voor achterlijke mensen. Ook dan: niet overtuigen, maar getuigen en het oordeel aan God laten! Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. De blijde boodschap kan alleen met tederheid worden gebracht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s