Het is nog niet te laat

2e zondag van de Advent

In de 1e week van de advent stond Jesaja 1-4 centraal: een oproep tot bekering. De mensen hebben zich een eigen God gemaakt en vereren allerlei afgoden. Jesaja roept de mensen op om zich af te keren van deze afgoden en zich toe te wenden naar de enige en ware God.

In de lezingen van de liturgie (RK) van vandaag werd ik geraakt door twee zinnen: ‘Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.’ (2 Petr. 3, 15a) en ‘Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.’ (Psalm 85, 14) De mensen banen de weg voor de Heer waar zij zich houden aan Gods woord en recht doen. Is dit niet waar de profeet Jesaja de mensen toe oproept?

Het NBG leesrooster vervolgt de lezingen in de 2e week van de advent met de 1e Brief aan de Tessalonicenzen. Vandaag lezen we het eerste hoofdstuk en volgende week zondag het laatste deel van hoofdstuk 5.

1 Tess. 1, 1-10
‘Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.’(NBV)

Na de aanhef is het vooral een uiting van dankbaarheid. Paulus is dankbaar om hoe de mensen van Tessalonica zich hebben bekeerd, hoe zij het woord – gepredikt door Paulus en Silas, hebben aangenomen. In de brief lezen we hoe de beginnende kerk een missionaire kerk was. In de glorietijd van de kerk hebben we het missionaire wellicht wat uit het oog verloren, maar het woord van God wil graag als blijde boodschap worden verder gedragen. Paulus is verheugd en dankbaar om het geloof van de gemeente in Tessalonica en om hoe zij een voorbeeld zijn geworden voor anderen. De mensen van Tessalonica hebben eigenlijk gedaan waartoe de profeet Jesaja ons vorige week opriep: ze hebben zich afgewend van de afgoden om zich tot de levende en ware God te keren en Hem te dienen en zijn Zoon te verwachten. We zien in deze brief hoe het recht, het leven naar het Woord van God, de weg baant dat Hij komen kan. Deze woorden mogen ons inspireren en aansporen om in deze adventstijd de weg vrij te maken voor de (weder)komst van de Heer. Laten wij het geduld van de Heer niet langer op de proef stellen. Het is nog niet te laat.

Een gedachte over “Het is nog niet te laat

  1. Dank je wel Zr Marianne deze is waarlijk een mooie tekst voor de 2de week v de advent die van Paulus wel ben ik wat triest dat ik ook geen mensen op mijn werk heb kunnen helpen bekeren maar God heeft aan zichzelf genoeg zegt hij ergens in het ware leven in God van boodschapster Vasulla grtjes wees gezegend Ze Marianne voor al uw werk grtjes Marianne

    Verzonden vanaf mijn Galaxy

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s