Veertigdagentijd in beeld 6

Vandaag heb ik de Johannes passion  nog eens beluisterd. Betrachte, meine Seel, … deze arioso uit Bachs Johannes Passie vind ik werkelijk grandioos.  De muziek is indringend, intiem en warm. En tegelijkertijd voel je ook dat het wringt.

Beschouw, mijn ziel,
met angstig genoegen,
met bittere vreugde
en half beklemd hart,
je hoogste goed in Jezus’ smarten,
hoe voor jou uit de doornen,
die Hem steken
de hemelsleutelbloemen bloeien!
Je kunt vele zoete vruchten
van zijn bitterheid plukken,
houd Hem daarom
zonder onderbreking in het oog.

Bij de evangelist Johannes staat de verlossing door de kruisdood van Jezus vanaf het begin centraal. Deze ariosa is een prachtige meditatie op de dag van Goede Vrijdag:

Kijk naar Hem en zie
met angstig genoegen
met bittere vreugde
hoe Hij voor ons geleden heeft
hoe vanuit de doornen die Hem steken
reeds de hemelsleutelbloemen bloeien!
Kijk en zie naar Hem:
Jezus Christus, onze Koning
heersend vanaf het kruis

Hij is onze Koning, onze Verlosser en Redder. Onze zonden heeft Hij gedragen, Zijn leven gegeven voor ons, opdat wij zouden leven.

God dank voor deze Koning!

Doorgaan met het lezen van “Veertigdagentijd in beeld 6”

Advertenties

Veertigdagentijd in beeld 5

Gisteren liep ik de kruisweg in Münster, een mooi stuk natuur en langs de weg diverse kruiswegstaties. Als ik in Münster ben loop ik altijd wel een keer dit pad, vaak door de modder heen (nu was het droog), naar het grote kruis.

Gisteren werd ik geraakt door dit beeld:

Op weg naar het Kruis
waaraan onze Redder heeft gehangen.
Aan het einde van de weg zie ik
Hem al, in het licht van de zon.

De opgang naar Pasen gaat
niet zonder dat Kruis
hoe lastig we dat ook vinden.

Onder het Kruis staan Maria en Johannes
mijn eerste twee doopnamen
en dan kan ik alleen maar bidden
dat ik aan mijn naam getrouw
U trouw blijf mijn God
als Maria en Johannes.

Onder dit Kruis een bloemenhulde
in de vorm van een vis. Ichtus
Verwijzend naar Uw Kerk, Heer.

Een plek om op Stille Zaterdag
nog eens naar terug te keren
om stil te worden en stil te staan
bij wat Hij voor ons gedaan heeft.

En vertrouwvol verder te lopen omdat
de dood niet het laatste woord heeft.
Jezus is niet voor niets gestorven.
God heeft Hem doen opstaan uit de dood.
Wij hoeven Goede Vrijdag niet te vrezen.

Een gezegende opgang naar Pasen!

Veertigdagentijd in beeld 4

Dit beeld kwam ik tegen in de Liebfrauen-Überwasserkirche in Münster. De naam van de kunstenaar kon ik niet ontdekken.

Een indringend beeld, in-dringend ja, rakend mijn binnenste. Waar raakt het beeld mij nu zo? En hoe vergaat het jou als je naar dit beeld kijkt?

Een getekende Mens
getekend met een groot wit kruis
en getekend door het lijden.
Een mens die staat voor zovelen
gekruisigden heden vandaag
in Syrië, Eritrea, Rwanda,
Congo, Jemen… en waar nog meer
vluchtelingen, verkrachte en mishandelde vrouwen
zij die er niet meer zijn en wie om hen niet te troosten zijn.

Een getekende Mens
getekend met een groot wit kruis
en getekend door het lijden.
Jezus Messias, de Christus
gekruisigd omwille van ons.
meedragend het kruis van heden
meedragend het kruis waar nog meer
voor de mensen op de vlucht, verkracht en mishandeld
door lijden en dood heen vinden zij troost en leven bij Hem.

Veertigdagentijd in beeld 3

Toen ik deze foto maakte, zag ik alleen de modder en hoe ik mij daar lopend doorheen moest banjeren op weg naar mijn bestemming.

Toen ik deze zelfde foto zag op mijn beeldscherm, was ik verwonderd om wat ik door de modder heen zag: licht en levende takken.

En daarna zag ik het ook als ik in de modder keek waar ik doorheen trok. Het maakte mijn gang lichter, blijmoediger.

Is dat ook geen prachtig beeld voor onze opgang naar Pasen? Door de modder en moeizaamheid heen het licht en leven zien waarnaar wij op weg zijn!

Ik wens jullie en mijzelf een lichtvoetige en blijde opgang naar Pasen, vol verwondering om dat gegeven leven!

Veertigdagentijd in beeld 2

Zomaar in een tuin, ergens waar ik voorbij liep, werd ik getroffen door dit beeld:

Een stevige vitale stam,
geknot, de takken eraf,
een nieuw begin.
Wachtend op het voorjaar,
wekt vertrouwen,
Hij zal mij voeden en sterken,
doen uitlopen en groeien
ook in het nieuwe jaar.
Snoeien doet pijn,
afscheid van wat voorbij is,
staan op de grens tussen vroeger en later,
rusten en nieuwe kracht opdoen,
voor het nieuwe dat in het verborgene al is.

 

Veertigdagentijd in beeld 1

Dit jaar heb ik er voor gekozen geen dagelijkse blog te schrijven in de veertigdagentijd. Het geeft mij de rust die ik op dit moment gewoon nodig heb. Daarvoor in de plaats publiceer ik dagelijks een foto via Twitter, Facebook en Instagram, en op zondag een kort filmpje met de beelden van de afgelopen week.

Het is, zeker voor een ‘binnenzuster’, niet eenvoudig om iedere dag een beeld te vangen. Veel beelden komen, zo merk ik dan toch uit de natuur of uit een kerk of religieuze ruimte. Er zijn wellicht beelden die wat gezocht zijn of niet zo diep raken, maar een aantal raken mij toch wel diep. En het bloggen zit mij dan toch zo in het bloed dat ik het niet laten kan…. woorden bij de beelden!

Wandelend in het prachtige Limburgse heuvelland zie ik lammetje, kleine en al wat grotere, in de wei lopen. Ik had ze dit jaar nog niet gezien. Het lentegevoel groeit naar een hoogtepunt! Lammetjes staan voor lente en leven, zachtheid, speelsheid, ze hebben iets … vertederends, raken aan mijn ziel.

Ik maak ook enkele foto’s onderweg, ook van de lammetjes. Deze foto raakt mij, omdat in het beeld van het lammetje ineens een ander lammetje naar boven komt: het Lam van God. Het effect van het prikkeldraad op het lam.

En dan klinkt het zo bekende lied in mij: ‘Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig, aan ’t schandelijk kruishout lijdt, verdienen niet mijn zonden, die striemen en die wonden? Ja, ‘k weet dat Gij onschuldig zijt.’

Lam van God,
Die de zonden van ons mensen draagt,
Die de slagen, de klappen, heeft gekregen
onverdiend, het waren onze zonden.

Lam van God,
Die moedig heeft gedragen de last,
Die geduldig, nederig geleden heeft,
onverdiend, wij waren los van U. God.

Lam van God,
Het Paaslam, Die voor ons geslacht is,
onze Redder,Leidsman ten Leven, is Hij.
Ja, ik weet Heer, dat Gij onschuldig zijt!

Wie Jezus is

Wie ben Ik? Vraagt Jezus
aan zijn leerlingen, Wie ben Ik?

Op de Berg van het Verbond
wordt zijn ware gestalte zichtbaar
Een top-ervaring daar op die berg;
een doorkijkje naar Pasen wanneer
wie Hij is ten volle aan het licht komt.

Maar eerst volgt de Berg van Golgotha
waar U aan het Kruis laat zien wie U bent.
Een diepte-ervaring
die een top-ervaring blijkt te zijn.
Gods Zoon die voor ons zijn leven geeft
voor onze zonden gestorven,
onze Redder, levende liefde
ons gegeven als de Weg,
de Waarheid en het Eeuwig Leven.

U heeft uw ware gestalte laten zien
op de Berg van het Verbond
op de Berg van Golgotha
aan het kruishout, Boom des levens
Koning Jezus Christus
Heer van het Leven bent U!